Na Sveučilištu u Zadru održano je svečano predstavljanje novog sveučilišnog diplomskog studija „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima“. Novi sveučilišni studij nastao je u okviru projekta „Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources (BLUE SMART)“ čiji je glavni cilj stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povedanje mogudnosti zapošljavanja sadašnjih i bududih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji i šire, priopćeno je iz Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije.  Nositelj navedenog projekta je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a projektni partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Cromaris i WWF Adria. Spomenuti studij prvi je rezultat projekta, a u skoroj bududnosti projektni partneri de razviti i on-line tečaj pod nazivom “Osnove dobre prakse u ribarstvu”. Ukupne vrijednosti nešto manje od 3 milijuna kuna, ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo koji u svim svojim strateškim dokumentima naglašava potrebu za rastom i razvojem ribarstva i akvakulture na znanstvenim temeljima s naglaskom na održivost i zaštitu okoliša. Stoga je i projekt BLUE SMART, kojemu je jedan od glavnih ciljeva bio upravo osnivanje i pokretanje diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima, prepoznat kao ključan i odobren za financiranje u siječnju ove godine. Važnost razvoja studijskih programa u plavom sektoru na razini cijele Europske Unije prepoznata je i ranije. Naime, dva od tri studijska programa Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru izrađena su te pokrenuta kroz vrlo konkurente europske projekte. S obzirom da je Zadarska županija vodeda županija u ukupnom ulovu ribe te uzgoju morskih organizama u Republici Hrvatskoj, odnosno u ribarstvu i akvakulturi, novi diplomski studij de omoguditi studentima obrazovanje iz spomenutog područja s naglaskom na održivost. Naime, ovo je prvi diplomski studij iz biotehničkog područja na Sveučilištu u Zadru, a od samih početaka je pripreman u koordinaciji sa stručnjacima najznačajnijih firmi iz područja ribarstva, akvakulture te zaštite slatkovodnog i morskog okoliša. Nadalje, ideja za ovaj studij je uz činjenicu o važnosti spomenutih tema za Zadarsku županiju,  Hrvatsku i cijelu EU, došla upravo od studenata s preddiplomskog studija, koji ved rade u firmama vezanim za ribarstvo, akvakulturu te zaštitu mora. Stoga de studenti modi upisati ovaj studij i izvanredno, što je iznimno rijetko za studije iz područja biotehničkih i prirodnih znanosti u Hrvatskoj.