Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i JU NP Plitvička jezera, uz podršku Veleposlanstva SAD-a i Veleposlanstva Kanade u Republici Hrvatskoj, predstavili su Projekt participativne izrade novog Plana upravljanja NP Plitvička jezera s Akcijskim planom upravljanja posjetiteljima. Plan upravljanja zaštićenim područjem je strateški dokument koji utvrđuje svrhu i stanje zaštićenog područja te određuje ciljeve upravljanja, aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva i pokazatelje učinkovitosti upravljanja, a donosi se za razdoblje od deset godina. Aktualni Plan upravljanja NP Plitvička jezera donesen je 2007. godine i bio je jedan od prvih izrađenih planova upravljanja parkovima u Hrvatskoj, a početak izrade novog plana pokazatelj je kontinuiteta brige za očuvanje najstarijeg hrvatskog nacionalnog parka. Dodatno, kako ističu iz Ministarstva, to je i odgovor na aktualne zahtjeve postavljene od strane međunarodne i lokalne zajednice za učinkovitije upravljanje Nacionalnim parkom, s naglaskom na upravljanje posjetiteljima. Angažirani tim, koji uključuje dva vodeća svjetska i tri domaća stručnjaka za upravljanje zaštićenim područjima i posjetiteljima, ima zadatak izraditi Plan upravljanja NP Plitvička jezera s Akcijskim planom upravljanja posjetiteljima, a kojim će se definirati najbolja rješenja za upravljanje parkom u narednih 10 godina. „Jedinstvena prirodna vrijednost NP Plitvička jezera, prepoznata i na svjetskoj razini uključivanjem na popis svjetske prirodne baštine pod zaštitom UNESCO-a, čini upravljanje Parkom složenijim, a odgovornost za njegovo očuvanje većom. Novi Plan upravljanja stoga bi trebao dati odgovor na izazove upravljanja brojem posjetitelja, ali i očuvanja prirode i okoliša, kao i definirati mjeru između očuvanja područja kakvo je danas i njegovog daljnjeg razvoja“ – kazao je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović. Uz hrvatske stručnjake mr.sc. Ognjena Škunca, Vesnu Vukadin i dr.sc. Vladimira Layja, proces izrade Plana pratit će i dva vodeća i ujedno najcitiranija svjetska stručnjaka u području upravljanja posjetiteljima u zaštićenim područjima – prof. Stephen F. McCool iz Sjedinjenih Američkih Država i prof. Paul F.J. Eagles iz Kanade, čiji su angažman sufinancirali američko, odnosno kanadsko veleposlanstvo. Profesori McCool i Eagles kooautori su Smjernica za upravljanje turizmom u zaštićenim područjima Međunarodne unije za očuvanje prirode IUCN te su već ranije posjećivali NP Plitvička jezera i davali svoje preporuke za upravljanje. Značajnu ulogu u organizaciji projekta odigrao je UNDP kroz svoj projekt PARCS, a projekt aktivno podupiru te u njemu sudjeluju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. „Poseban naglasak Plana upravljanja NP Plitvička jezera za razdoblje od 2017. do 2027. godine, kao glavnog strateškog upravljačkog dokumenta Javne ustanove, te Akcijskog plana upravljanja posjećivanjem, kao operativnog dokumenta, bit će na uspješnom uključivanju svih ključnih dionika te vođenom procesu široke rasprave, međusobnog učenja i izgradnje suglasnosti. Njima ćemo osigurati da NP Plitvička jezera ostane prirodna baština UNESCO-a, odnosno hrvatski predvodnik u očuvanju i promicanju prirodnih vrijednosti, kao temelja održivog razvoja lokalne zajednice“ - izjavio je Anđelko Novosel, v.d. ravnatelja NP Plitvička jezera. U sklopu pripreme Plana održat će se niz radionica na kojima će se znanja i kompetencije prioritetno potrebne za uspješno planiranje prenijeti i predstavnicima ostalih hrvatskih nacionalnih parkova i parkova prirode. Jedna od njih upravo se održava u NP Plitvička jezera, a vodi je prof. McCool koji je, uz Nj. E. Julietu Valls Noyes, veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država te Nj. E. Daniela Maksymiuka, veleposlanika Kanade u Hrvatskoj, predstavio neke od najboljih svjetskih praksi upravljanja zaštićenim područjima, stoji u priopćenju.