Izmjene Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži upućene su u javnu raspravu koja traje do 10. ožujka 2017. godine. Tim se izmjenama propisuju mjere kako bi se smanjila potrošnja tankih plastičnih vrećica kroz obaveznu naplatu od 2019. godine. Izmjene Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu koje je u 2015. donio Europski parlament obvezuju Hrvatsku da do kraja 2025. smanji potrošnju plastičnih vrećica s trenutnih 400 na najviše 40 plastičnih vrećica po stanovniku, što znači da je hitno potrebno provesti niz mjera. Navedene odredbe odnose se na tanke plastične vrećice za nošenje debljine 15 do 50 mikrona koje čine 90% od godišnje potrošenih 100 milijardi plastičnih vrećica na razini EU. U Hrvatskoj dio prodavatelja već naplaćuje te vrećice, a ovim izmjenama ta će praksa postati obaveza za sve. Za najtanje vrećice (tanje od 15 mikrona) koje se danas većinom upotrebljavaju za zamatanje voća, povrća i mesa, ovim izmjenama Pravilnika ne propisuje se obavezna naplata već samo obaveza prodavatelja da istakne vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju. Te najtanje vrećice EU je izuzela iz direktive donesene 2015. godine, ali se očekuje da se najkasnije kroz dvije godine donese odredba o obaveznoj naplati ili druge mjere za smanjenje i njihove upotrebe jer velikim dijelom završavaju u okolišu. Zelena akcija poziva Ministarstvo da do tada propiše dodatne mjere kako bi stimuliralo građane na odgovornu kupovinu sa višestruko upotrebljivim platnenim vrećicama i košarama ili višekratnom uporabom iste plastične vrećice kako bi se smanjila uporaba vrlo tankih plastičnih vrećica koje će se za sada još dijeliti besplatno.