Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) predstavilo je danas informacije o novom programskom razdoblju za Program LIFE 2021. - 2027. LIFE je centralizirani program Europske unije namijenjen financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i djelovanju u području klime. Ukupan proračun EU-a za taj program od 2021. do 2027. godine iznosi 5,43 milijarde eura. 

Program je posvećen ostvarivanju okolišnih i klimatskih ciljeva, a naročito Europskog zelenog plana s ciljem doprinosa pravednoj tranziciji prema održivom, kružnom i energetski učinkovitom gospodarstvu, koje je klimatski neutralno i otporno na klimatske promjene, kao i zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša, uključujući zrak, vodu i tlo, te očuvanju bioraznolikosti i upravljanju mrežom Natura 2000.

 

Znanja i vještine

"Područja pokrivena LIFE programom proteklih godina u hrvatskoj i europskoj javnosti zaslužuju sve veću pozornost uslijed klimatskih promjena kojima smo pogođeni. Zaštita okoliša i bioraznolikosti te inzistiranje na kreiranju kružnog gospodarstva pretpostavke su poboljšanja kvalitete života na globalnoj razini. Upravo zbog toga, taj program, kao nadogradnja standarda, uz niz financijskih omotnica, omogućava da svi zainteresirani dionici na području EU-a, te sve institucije koje imaju znanje i vještine, mogu aplicirati i ostvariti pravo na sredstva kojima će unaprijediti poslovanje, ali i stanje okoliša", rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić

Taj program, javlja MINGOR, daje podršku projektima za razvoj inovativnih metoda, primjenu najboljih praksi ili poboljšanje upravljanja. A prijavljeni projekti se, među ostalim, mogu usmjeriti na inovativna i sinergijska rješenja za probleme očuvanja bioraznolikosti, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti, prilagodbi klimatskim promjenama i sl.

 

Održive politike 

Angelo Salsi, predstavnik Izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), koja je ujedno i nadležna za provođenje Programa LIFE u Europskoj uniji, istaknuo je kako je ponosan što je upravo Hrvatska prva članica koja je organizirala LIFE info dane kako bi predstavila novo programsko razdoblje i otvaranje novog natječaja za 2021. 

"Program LIFE gotovo 30 godina financira projekte koji se bave okolišnim i klimatskim pitanjima, od vremena kada te teme i nisu bile u fokusu kao što su danas, a sve zahvaljujući Europskom zelenom planu i promociji održive politike u EU-u. Sukladno novoj financijskoj omotnici koja je veća od pet milijardi eura, LIFE u novom razdoblju ima više sredstava i više ambicija za provedbu tematskih politika", naglasio je. 

Prijavitelji projekata iz Hrvatske imat će i dodatnu mogućnost zatražiti nacionalnu financijsku podršku od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

 

Dodana vrijednost 

"Europska komisija lider je u borbi protiv klimatskih promjena, a Hrvatska je aktivan sudionik i to ne samo zato što smo zelene politike implementirali u naše strategije i planove, nego zato što ozbiljno radimo i na provedbi konkretnih projekata u raznim segmentima zelenog i održivog razvoja. Projekti koji se provode u okviru LIFE-a važan su segment svega toga i zato mi je zadovoljstvo da ćemo biti u prilici u narednom sedmogodišnjem razdoblju i dalje surađivati", kazala je Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša FZOEU-a, podsjetivši kako je dosad Fond osigurao 14 milijuna kuna za provedbu projekata koji su išli kroz LIFE program. 

"LIFE je izuzetno ambiciozan program koji daje dodanu vrijednost ciljevima Zelenog plana. Više nije upitno želimo li učiniti nešto po pitanju zaštite okoliša, već koliko se brzo možemo uključiti. Nužno je hrabro zakoračiti naprijed kako bismo osigurali budućnost novim generacijama. Ako to ne učinimo sada, posljedice bi mogle biti nemjerljive. Program LIFE je tu da nam pomogne da stvorimo zelenu i održivu budućnost za sve nas. LIFE će pridonijeti zaokretu prema zelenom, kružnom i održivom gospodarstvu te unaprijediti kvalitetu okoliša i života", zaključio je voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognian Zlatev.