Tijekom zimskih mjeseci Nacionalni park Krka obavlja redovito čišćenje i servisiranje pročistača otpadnih voda na Skradinskom buku. Kako se navodi u priopćenju iz NP Krka, vodotok rijeke Krke u granicama NP Krka pripada I. kategoriji i vrlo je osjetljivo područje stoga je na lijevoj obali rijeke, na Skradinskom buku, izgrađen pročistač s trećim stupnjem pročišćavanja kojim se organska tvar, prije ispuštanja pročišćene vode u rijeku, razgradi oko 80 %. Uređaj je izgrađen i pušten u rad 2006. godine. Nakon izgradnje pročistača Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ prihvatila je da se na uređaj naknadno priključe HEP  i Vodovod i odvodnja, čime se obrađuju otpadne vode svih korisnika na lijevoj obali rijeke Krke na Skradinskom buku. NP Krka planira izgradnju pročistača na Roškom slapu i u Centru Puljani. Kako se navodi u priopćenju NP Krka, uređaji za pročišćavanje definiraju se kao vodne građevine s postrojenjima kojima se pročišćava otpadna voda iz sustava javne odvodnje prije njihovog ispuštanja u prirodni prijemnik.  Rad pročistača kontrolira se svakodnevno. Izlaznu vodu iz uređaja uzorkuje i analizira Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Uzorci vode moraju odgovarati uvjetima propisanim vodopravnom dozvolom i propisanim vrijednostima za vode. Zakonima Republike Hrvatske, ali i Direktivom EU (91/271/EEC), propisani su standardi kakvoće otpadne vode prije njezina ispuštanja u prirodni okoliš (more, rijeke…). Uređaji za pročišćavanje definiraju se kao vodne građevine s postrojenjima kojima se pročišćava otpadna voda iz sustava javne odvodnje prije njihovog ispuštanja u prirodni prijemnik. Radi na biološkom postupku (istom kao u prirodnom okolišu) s aktivnim muljem, pri čemu mikroorganizmi (najčešće bakterije), uz potrošnju kisika, razgrađuju organske tvari iz vode. Produkti koji nastaju su mulj, plin i očišćena otpadna voda, zaključuje se u priopćenju.