U Kopačkom ritu obitava 33.001 ptica od čega su 32.493 ptice močvarice. Konačna brojka je utvrđena tijekom zimskog prebrojavanja koje se provodi svake godine, a vrši ga Javna ustanova 'Park prirode Kopački rit' u svrhu potvrđivanja kriterija Ramsarske konvencije. Republika Hrvatska je potpisnica kovencije od 1991. godine. Puni naziv glasi 'Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica' (NN-Međunarodni ugovori 12/93). Potpisana je 2. veljače 1971. u iranskom gradu Ramsaru, po kojem nosi i naziv. Na popisu se uz Kopački rit nalaze i Lonjsko polje, delta rijeke Neretve, ribnjaci 'Crne Mlake' kod Jastrebarskog te najmlađi član, Vransko jezero. Podaci o prebrojavanju ptica su objavljeni u Osnovnoj školi Bilje povodom obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa 2. veljače 2013. Ovogodišnja tema Svjetskog dana vlažnih staništa je: 'Vlažna staništa i upravljanje vodama' uz slogan 'Močvara čuva vodu', čime se želi naglasiti jedna od najznačajnijih funkcija močvara kao velikih prirodnih rezervoara slatke vode, koja je osnova života na Zemlji, zaključuje se u priopćenju MZOIP-a.