Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, uz ravnatelja Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljošu Duplića i ravnateljicu Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Anamariju Matak, predstavio je danas Izvješće o komunalnom otpadu za 2020. godinu. Prema Izvješću, u Republici Hrvatskoj je ukupno nastalo 1.692.966 tona komunalnog otpada, što predstavlja smanjenje od 6,5% u odnosu na ukupnu količinu iz 2019. a prikupljeni podaci sve su kvalitetniji.

Godišnja količina komunalnog otpada po stanovniku za 2020. godinu je 418 kg, što je kontinuirani porast. Bilježi se i porast odvojenog sakupljanja komunalnog otpada za 4% boda u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 41%. Stopa recikliranja iznosi 34% što je porast od 4 postotna boda u odnosu na 2019. godinu. Za usporedbu 2017. je završena s 28% odvojenog komunalnog otpada, što je u tri godine rast od samo 13% i nije ni blizu cilju od 50%, istaknuo je Ćorić koji se "veseli godišnjem rastu od 4%". 

Zagreb raste po odvajanju otpada

Ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić rekao je da najveći udio odvojenog prikupljanja otpada ima općina Belica (79,8 posto) i grad Prelog (71 posto) te Međimurska županija s 58,4%. Rekao je i da se Zagreb značajno popravio i sada je među vodećima, na 48 posto po odvojenom prikupljanju otpada. Najmanji udio odvojenog prikupljanja otpada ima Ličko-senjska županija (20%) i Zadarska županija (20,4%).
U ovom trenutku izgrađeno je 145 reciklažnih dvorišta koja su sufinancirana bespovratnim sredstvima te doprinose dostizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i smanjenju odlaganja otpada. 

Za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za 118 korisnika osigurano je gotovo 140 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, na osnovi iskaza interesa jedinica lokalne samouprave, osigurano je 315 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava, i na taj način je isporučeno 1.230.695 spremnika za 407 jedinica lokalne samouprave. 

Sanacije odlagališta

Za sanaciju 32 lokacije onečišćene odlaganjem otpada, odnosno za sanaciju zatvorenih odlagališta otpada, osigurano je 490 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Trenutni ključni rezultat dva poziva i jedne izravne dodjele je da u ovom trenutku 21 sanirana lokacija ima uporabnu dozvolu i da je 31,85 ha onečišćenog tla sanirano. 

Gradu Zagrebu dodijeljeno je preko 75 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za interventnu mjeru za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu kako bi se unaprijedio sustava gospodarenja otpadom.u prošlom financijskom razdoblju za projekte iz područja gospodarenja otpadom ukupno ugovoreno preko 3 milijarde i 800 milijuna kuna. U svrhu daljnjeg poboljšanja, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti planirana su ulaganja u sustav gospodarenja otpadom u iznosu od milijardu i 250 milijuna kuna što će doprinijeti smanjenju otpada te njegovom ponovnom korištenju i recikliranju. Sredstva se očekuju i kroz Višegodišnji financijski okvir čije programiranje je u tijeku.