Vlada je danas izmijenila Uredbu o jediničnim naknadama korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida. Prijedlogom te Uredbe predlaže se smanjenje visine jedinične naknade za 20%, s 14 kn na 11,2 kune po toni CO2. Obveznici plaćanja naknade su pravne i fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni stacionarni izvor, koji ispušta u zrak količinu veću od 450 tona CO2 godišnje. Naknadu na emisiju CO2 plaćaju obveznici na temelju rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ona se utvrđuje na temelju podataka o godišnjoj količini emisije CO2 iz prethodnoga obračunskog razdoblja te iznosa jedinične naknade i korektivnih poticajnih koeficijenata propisanih Uredbom. Predlaže se u cilju rasterećenja gospodarstva radi izvanrednih okolnosti uzrokovanih koronavirusom te temeljem Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2020.. 

Fond je krajem 2020. godine obračunao privremenu akontaciju za 2021. godinu uzimajući u obzir cijenu od 14 kn/t u iznosu od 7.457.054,29 kn. Uzimajući u obzir smanjenu naknadu za 20% na temelju cijene od 11,2 kn/t navedeni iznos naknade bi iznosio 5.965.643,43 kuna što predstavlja rasterećenje gospodarstva za oko 1,49 milijuna kuna za 2021. godinu. 

Primjerice, u konkretnim slučajevima s naknadom od 14 kn/t akontacija za 2021. godinu za tvrtku Knauf d.o.o. je iznosila 125.794,02 kn, dok bi prema visini naknade od 11,2 kn/t ta naknada iznosila 100.635,22 kn, što predstavlja na godišnjoj razini uštedu od 25.158,80 kn. Za Klinički bolnički centar Rijeka obračunato je 98.727,52 kn za 2021. godinu, dok bi taj iznos uz naknadu od 11,2 kn/t bio 78.982,02 kn.