S današnjim danom na snagu su stupile mjere zabrane odlaganja svih vrsta otpada, osim miješanog komunalnog otpada, na odlagališta Prudinec-Jakuševec i Piškornica. Inspekcija zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prirode danas je obavila provjeru postupanja po rješenju za komunalne tvrtke Zagrebački holding d.o.o. - podružnica ZGOS iz Zagreba i Komunalac d.o.o. iz Koprivnice. Provedenom provjerom utvrđeno je da su komunalna poduzeća postupila po nalogu, odnosno da se na odlagališta Prudinec-Jakuševec i Piškornica odlaže samo miješani komunalni otpad. Za oba odlagališta komunalna poduzeća koja na njih odlažu moraju pronaći rješenje da otpad za koji su dobili zabranu zbrinu na zakonom propisani način.