Ministarstvo zaštite okoliša je odobrilo projekt sanacije odlagališta otpada Papuk u Vinkovcima vrijedan 45,1 milijun kuna. EU sufinanciranje pokrit će 85% vrijednosti sanacije, a 15% je osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odlagalište otpada Papuk u funkciji je bilo od 1965. do 1991. Ukupna površina odlagališta iznosi oko 11 hektara, a nakon sanacije taj će se prostor koristiti kao javna zelena površina. Ministarstvo je uputio i poziv za dostavu projektnih prijedloga za sanacije još tri odlagališta otpada u Lovasu, Murskom Središću i Ludbregu. I ti će se projekti ukupne vrijednosti 50,4 milijuna kuna financirati sa 85% sredstava iz EU fondova i 15% sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radi se o odlagalištima otpada Šljivica u Lovasu, Hrastinka u Murskom Središću i Meka u Ludbregu. Te će projekte Ministarstvo odobriti nakon što gradovi i općine dostave projektne prijedloge sanacija, a rok za dostavu je do 15. ožujka 2016. Tako se broj projekata sanacije odlagališta otpada po modelu kojim se putem EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava 100% financiranje povećao sa devet na 12. U postupku odobrenja još je projekt sanacije odlagališta otpada Donji Picudo u Umagu, koja je procijenjena na 17,2 milijuna kuna. A upravo je odobrena i 45,1 milijun kuna vrijedna sanacija odlagališta otpada Papuk u Vinkovcima. Sva odlagališta otpada u Hrvatskoj sanirat će se i zatvoriti u roku od godinu dana po otvaranju centara za gospodarenje otpadom za pojedine županije. U Hrvatskoj će ukupno biti izgrađeno 13 centara za gospodarenje otpadom čija je vrijednost procijenjena na 5 milijardi kuna.