Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, kojim su propisane mjere zaštite okoliša i prirode za postojeće postrojenje EL-TO Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je krajem prosinca 2016. Time je HEP ishodio okolišne dozvole za sva svoja termoenergetska postrojenja. Rješenje o okolišnim dozvolama preduvjet je za nastavak rada postojećih i jedan od preduvjeta za ishođenje uporabne dozvole za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih termoenergetskih postrojenja nazivne toplinske snage veće od 50 MW. Cilj HEP-a u postupcima ishođenja okolišnih dozvola bio je da primjenom najboljih raspoloživih tehnika (NRT), omogući nastavak rada termoenergetskih postrojenja (za koja je to izvedivo s obzirom na njihov životni vijek) u skladu s graničnim vrijednostima prema Direktivi 2010/75/EU o industrijskim emisijama, priopćeno je iz HEP-a.