HEP Proizvodnja ishodila je prvu okolišnu dozvolu (rješenje o objedinjenim uvjetima okoliša) za neko od svojih postojećih termoenergetskih postrojenja, i to za Pogon Termoelektrana-Toplana Osijek. Rješenje o objedinjenim uvjetima okoliša za TE-TO Osijek objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim internetskim stranicama. Prethodno je, u veljači ove godine ishođeno Rješenje o objedinjenim uvjetima okoliša za Pogon Osijek HEP-Toplinarstva, priopćeno je iz HEP-a. Rješenje o objedinjenim uvjetima okoliša , tzv. okolišne dozvole moraju ishoditi svi postojeći termoenergetski objekti HEP-a nazivne toplinske snage veće od 50 MW, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, kako bi mogli nastaviti s radom. Cilj HEP-a je da primjenom najboljih raspoloživih tehnika (NRT) omogući nastavak rada termoenergetskih postrojenja nakon 1. siječnja 2018. do kada se njihov rad mora uskladiti s graničnim vrijednostima prema Direktivi 2010/75/EU o industrijskim emisijama.