Sljedeće godine trebala bi se započeti izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Klana. Općina je pred potpisivanjem ugovora o sufinanciranju s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike na temelju kojeg će dobiti 1,8 milijuna kuna (85% vrijednosti projekta). Također, općina je napravila i Program ukupnog razvoja Općine Klana 2015. – 2020. i Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018. – 2023. Prema planu, cilja se smanjiti količina proizvedenog otpada za pet posto 2020. u odnosu na 2015. godinu, kada je iznosila 609,29 t, što je smanjenje od 30,46 t. Također se želi  odvojeno sakupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada, prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr., odnosno 365,57 t i odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je dio komunalnog otpada. Uz to, želi se odlagati 25% manje (456,97 t) mase proizvedenog komunalnog otpada. U suradnji s Komunalnim društvom, općina pruža i uslugu mobilnog reciklažnog dvorišta, uz edukacije o načinu i prednostima reciklaže i korištenja reciklažnog dvorišta i o načelima kružnog gospodarstva, objavio je Novi list.