Povjerenstvo Ministarstva zaštite okoliša za utvrđivanje opasnih tvari i razine opasnosti u Dini smatra da u uvjetima u kojima su uskladištene tvari u Dina Petrokemiji ne predstavljaju rizik za zdravlje i život ljudi, materijalnih dobara i okoliš. U Dini se nalazi oko stotinu tona vinilklorid monomera (VCM). Protiv takvog stava ustala je načelnica općine Omišalj Mirela Ahmetović koja kaže da se ministarstvo igra sa životima i zdravljem Omišljana. Naglašava da je Hrvatski zavod za toksikologiju jasno utvrdio da je riječ o kancerogenoj tvari, koja spada u prvu kategoriju potencijalnih opasnosti te da u ministarstvu odbijaju preuzeti odgovornost za ono što im zakon nalaže, a to je da zbrinu opasni otpad kad to zagađivač nije u stanju učiniti. Dina Petrokemija je izbrisana iz sudskog registra. Do sada se smatralo da bi kemikalije trebalo zbrinuti na teret Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, no u ministarstvu su Novom listu odgovorili da brigu u Dini trebaju preuzeti vjerovnici, koji su i vlasnici imovine preostale nakon propasti stečajnog postupka, za čiji dovršetak nije bilo novaca. Ministarstvo će učiniti sve da zaštitarska služba i dalje ostane čuvati ulaz u postrojenja. Dio kemikalija je zbrinut i radi se na tome da se zbrine i ostatak, i to na teret stečajne mase, jer su za to odgovorni vjerovnici. "Fond ne može financirati zbrinjavanje kemikalija jer to postrojenje nije proglašeno crnom točkom, što je edfinirano točkama 37. i 38. Zakona o održivom gospodarenju otpadom", kažu u MZOIP-u.