Iz preloškog komunalca PRE-KOM-a reagirali su na dopunu Uredbe o gospodarenju otpadom koju je Ministarstvo zaštite okoliša donijelo prošli četvrtak. Tvrde kako se ispravlja nepravda te se konačno jedinice lokalne samouprave, koje su ispunile ciljeve u gospodarenju otpadom oslobađaju od plaćanja poticajne naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada. No upozoravaju kako u dopuni uredbe dolazi nova ,,glupost" da svi korisnici moraju plaćati isti fiksni dio cijene u kategoriji kućanstva i kategoriji koja nisu kućanstva, objavila je Eko-zona na svom FB profilu. 

To znači da će oni koji rade najmanje smeća npr. jednočlano ili dvočlano domaćinstvo plaćati fiksni dio cijene kao i osmeročlana ili deveteročlana domaćinstva. To će kod preloškog komunalca, koji prikuplja otpad 40 tisuća korisnika s područja 11 jedinica lokalne samouprave, dovesti do poskupljenja za jednočlano domaćinstvo od 102,65% dok će pojeftiniti odvoz za domaćinstvo za tri i više članova za 18,94%. Također će kućanstva koja sama kompostiraju otpad plaćati višu cijenu mada nemaju smeđi spremnik i ne koriste dio usluge. 

Obveza gradnje reciklažnih dvorišta

Zanimljivo je također da dopuna Uredbe stupa na snagu nakon tri mjeseca od objave te da bi novi cjenici trebali stupiti na snagu početkom sljedeće godine, a dan danas dosta gradova i općina ne primjenjuje nove cjenike koji su se trebali primjenjivati od 01.02.2018. i nikome ništa. Iz PRE-KOM-a upozoravaju da se uvodi obaveza gradnje reciklažnih dvorišta dok se pokazalo da neka ne rade punim kapacitetom te da se zanemarila mogućnost upotrebe mobilnih reciklažnih dvorišta koja su jeftinije rješenje. 

Upitna eko renta

Direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković tvrdi kako su Zakon o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) i Pravilnik neusklađeni jer je prvi ukinuo eko rentu za odlagalište dok u drugome još uvijek postoji. U PRE-KOM-u imaju pismo Ministarstva u kojem stoji da je ne moraju plaćati jedinici lokalne samouprave na čijem je području odlagalište i tužbu iste zbog neplaćanja te naknade. Isto tako iz PRE-KOM-a pozivaju da se ukine zakonska obaveza predaje otpada županijskim i regionalnim centrima za zbrinjavanje otpada jer se grade veoma sporo i zastarjelom tehnologijom jer oni žele izgraditi vlastitu modernu malu energanu na ostatni otpad koji nije recikliran.