Novim Zakonom o šumama koji je nedavno prošao javnu rasprava opožareno zemljište moći će biti prenamijenjeno u građevinsko za 10 godina. Prvo je ta granica bila postavljena na pet godina, zatim na sedam a sada je ipak 10, zbog velikog broja prigovora. Iz Ministarstva poljoprivrede kažu kako će se nakon 10 godina buduća prenamjena planirati kroz prostorne planove JLS uz suglasnost ministarstva, a propisana je i obveza šumoposjednika da saniraju površine opustošene požarima u roku od dvije godine. U Hrvatskom šumarskom društvu zalagali su se za rok od 10 godina i smatraju da će oni s lošim namjerama ipak predugo čekati da to istekne. Lani je izgorjelo 43.000 ha šuma i šumskog zemljišta, a od čega 39.000 ha u tri dalmatinske županije. Marijan Kavran iz Hrvatskog drvnog klastera kaže da su poseban problem privatne šume u kojima se odvija veliki kriminal s drvnom biomasom, o čemu nitko ne vodi računa, a velika je šteta za državu jer nema plaćanja poreza. Prijavi se sječa tek 130.000 m3, a čak 700.000 do 800.000 tona uopće se ne evidentira , što Zakon o šumama uopće nije uzeo u obzir, objavio je Večernjak