Ministar zaštite okoliša Ministar Zmajlović uručio je gradonačelniku Samobora, Kreši Beljaku „Odluku o financiranju sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež“ kojom su Gradu Samoboru odobrena sredstva za realizaciju tog projekta vrijednog 96 milijuna kuna. Kohezijski fond u sanaciji odlagališta sudjeluje sa 81 milijunom kuna, a Fond za zaštitu prirode i energetsku učinkovitost sa 15. Sljedeći korak je raspisivanje natječaja za projekt i izvođače radova, a početak radova očekuje se na proljeće 2015. Rok završetka sanacije predviđen je za kraj 2016. Odlagalište Trebež se nalazi 3,5 km od centra Samobora, a u njegovoj blizini je otvoreno vodocrpilište Strmec. Na odlagalištu otpada Trebež od 1968. do 2007. odlagao se komunalni i neopasan industrijski otpad. Procjenjuje se da je na Trebežu odloženo oko 377.000 tona otpada, koji zauzima oko 37.000 m2 prostora.