U potpunosti su osigurana sredstva za sanaciju vinkovačkog deponija otpada "Papuk", površine 10 hektara. Za sanaciju odlagališta 'Papuk' pored Vinkovaca Ministarstvo je 39,9 milijuna kuna, odnosno 85% vrijednosti projekta, osiguralo iz EU fondova, a 7,1 milijun kuna ili 15% iznosa iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projektom je predviđena sanacija i zatvaranje napuštenog odlagališta otpada 'Papuk'. Odlagalište se nalazi u blizini Vinkovaca te se koristilo u razdoblju 1965.-1991. Po sanaciji odlagalište će se hortikulturno urediti kako bi se što bolje uklopilo u okoliš. Planirano je da sanacija završi do kraja 2016. Ministarstvo je stopostotno financiranje odlagališta otpada osiguralo za još četiri grada i općine. U pripremi je sanacija odlagališta otpada u Rešetarima koja je procijenjena na 22 milijuna kuna. U rujnu je započela sanacija odlagališta otpada Trebež u Samoboru vrijedna 65 milijuna kuna. Početkom godine krenula je sanacija odlagališta Filipovica u Osijeku vrijedna 9,4 milijuna kuna i odlagališta Stara Ciglana u Semeljcima vrijedna 2,9 milijuna kuna. Krajnji cilj je sanirati i zatvoriti tristotinjak odlagališta otpada u Hrvatskoj što će biti moguće napraviti nakon što se otvore centri za gospodarenje otpadom. U planu je gradnja 13 centara. Krajem srpnja s probnim radom krenuo je CGO Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji, a do kraja godine s probnim radom kreće i CGO Kaštijun u Istarskoj županiji. Raspisani su natječaji za izvođače radova na gradnji četiri centra, a u pripremi je dokumentacija potrebna za prijavu za EU sufinanciranje za još šest centara. Na području Slavonije u planu je gradnja CGO-a Antunovac procijenjenog na 250 milijuna kuna koji će obrađivati otpad s područja Osječko baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, te s dijelova Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije. CGO Šagulje kraj Nove Gradiške procijenjen je na 130 milijuna kuna obrađivat će otpad s područja Brodsko-posavske i dijelova Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije. Za ta dva centra trenutno se izrađuju studije izvedivosti.