U pogon je pušten Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Drniš koji je izgrađen u sklopu projekta 'Unaprjeđenje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Drniš. Istodobno je sanirano gotovo 5 km vodovoda, čime je ostvarena sigurnija vodoopskrba za 3144 stanovnika drniškoga kraja i značajno su smanjeni gubici vode. Radi se o projektu u vrijednosti 6,45 mil. eura, od čega je 71% prihvatljive vrijednosti sufinancirano bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa 'Zaštita okoliša', dok je preostali dio financiran iz državnog proračuna. No, to nije sve jer je od 2010. godine, kada je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih europskih sredstava, na području Drniša rekonstruirano i izgrađeno 9 km kanalizacijske mreže i omogućeno je priključivanje 3000 ljudi na sustav odvodnje. Ti će projekti doprinijeti očuvanju i poboljšanju kakvoću podzemnih voda i zaštititi izvorišta pitke vode, čime će se dodatno zaštiti rijeke Čikola i Krka, odnosno područje Nacionalnog parka Krka, objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike