Ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović uručio je danas odluku o financiranju centra za gospodarenje otpadom Bikarac Robertu Podrugu, direktoru tvrtke Bikarac. Ukupna vrijednost CGO-a Bikarac za Šibensko-kninsku županiju je 180 milijuna kuna. Odlukom o financiranju iz EU fondova je osigurano 71,37% iznosa, odnosno 128.462.771,52 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 18,63% iznosa, odnosno 33.542.236,98 kuna. Centrom za gospodarenje otpadom Bikarac upravljat će tvrtka Bikarac koja je u srpnju ove godine raspisala i natječaj za izvođače radova za izgradnju centra. "Centar za gospodarenje otpadom Bikarac bit će otvoren do kraja 2017. godine. To će omogućiti da se u roku od godine dana od njegova otvaranja saniraju sva odlagališta u županiji " - rekao je Rober Podrug, direktor tvrtke Bikarac. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller naveo je da uz EU sredstva i Fond osigurava dodatna sredstva za izgradnju centara za gospodarenje otpadom i to do 90% iznosa ukupne investicije. „Time jedinicama lokalne samouprave preostaje da osiguraju samo 10% preostalog potrebnog iznosa za izgradnju centara" - rekao je direktor Müller. Centri za gospodarenje otpadom moderne su tvornice koje rade u skladu sa visokim ekološkim standardima. Trajno se odlaže tek minimalni dio otpada, dok se iz većeg dijela izdvajaju korisne sirovine i materijali za energetsko iskorištavanje. U Hrvatskoj će ukupno biti 13 centara za gospodarenje otpadom vrijednih gotovo 5 milijardi kuna za koje je osigurano 90% financiranja. Prva dva centra za gospodarenje otpadom, Marišćina za Primorsko-goransku i Kaštijun za Istarsku županiju su već izgrađena. Marišćina je počela s probnim radom, a uskoro će i Kaštijun. Uz Bikarac za Šibensko-kninsku županiju, pokrenuti su i Biljane Donje za Zadarsku županiju, Babina Gora za Karlovačku te Piškornica koja će pokrivati potrebe četiri županije - Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije. Ovih 6 centra omogućit će da 1,5 milijuna građana dobije funkcionalan sustav gospodarenja otpadom.