Gradnja sortirnice u Kutini koja će izravno pridonijeti poboljšanju sustava gospodarenja otpadom i omogućiti dodatno sortiranje odvojeno prikupljenih sirovina te povećanje njihove kvalitete i vrijednosti, počinje u drugoj polovini godine. 

Naime, Grad Kutina je 2020. zbog povećanja količina reciklabilnog otpada koji će se obrađivati u pogonu sortirnice uvjetovan minimalnim količinama, potpisao sporazum s osam jedinica lokalne samouprave, gradovima Petrinjom, Popovačom i Garešnicom te općinama Velika Ludina, Lipovljani, Velika Trnovitica, Berek i Hercegovac, o korištenju zajedničke sortirnice otpada. Sredinom veljače pak potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova EU-a. 

"Projektom sortirnice planira se izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala kojemu je glavni cilj doprinos povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta", rekao je viši savjetnik u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Kutine Mišel Novosel.

 

Kapacitet pogona 

"Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.994.723,73 kune, prihvatljivi troškovi su 17.819.296,85 kuna i sufinancirat će se s 85 posto prihvatljivih troškova ili 15.146.402,32 kune, a ostala sredstva osigurat će korisnik bespovratnih sredstava Grad Kutina. Provedba projektnih aktivnosti počinje 23. ožujka i traje najdulje 20 mjeseci", izjavio je pročelnik za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine Eduard Gelešić, dodajući kako je kapacitet tog pogona 3250 tona godišnje u jednoj smjeni, s mogućnosti povećanja na 6500 tona godišnje u dvije smjene. 

"Izgradnjom sortirnice uz postojeće reciklažno dvorište uspostavit će se cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Grada Kutine odnosno ostalih JLS-ova potpisnica Sporazuma o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada", napomenuo je. 

"Kroz suradnju s ostalim gradovima i općinama nastojimo poboljšati gospodarenje otpadom, a posljedično i sva ostala područja života. Drago mi je što smo dobili sufinanciranje u iznosu od 85 posto vrijednosti projekta i što se kreće u realizaciju projekta, odnosno čak 15 milijuna kuna osigurano je iz sredstava Kohezijskog fonda koja će itekako pomoći u realizaciji projekta", rekao je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić

Gradnja sortirnice, javlja Grad Kutina, završit će u prvoj polovici iduće godine.