Na temelju članka 4. Zakona o potvrđivanju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (NN-MU 1/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. veljače 2006. godine donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa. Prema odredbama Uredbe, zadatak Nacionalnog povjerenstva je biti središnja točka veze s organizacijom Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa i s ostalim državama potpisnicima te osiguravanje učinkovite provedbe njegovih odredbi. Nacionalno povjerenstvo čine ravnatelj Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost (predsjednik), predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (zamjenik predsjednika) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, dva predstavnika Ministarstva obrane te predstavnici Državnog zavoda za zaštitu od zračenja, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Brodarskog instituta, Instituta građevinarstva Hrvatske, Instituta 'Ruđer Bošković' i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.