Europska komisija je s 14 članica EU-a (Hrvatska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Malta, Portugal, Španjolska, Švedska) potpisala Memorandum o razumijevanju za provedbu Deklaracije o čistoj energiji za EU otoke (Memorandum of Split), koji je pripremila Hrvatska tijekom svog predsjedanja Vijećem Europske unije. 

Tijekom procesa pripreme Memoranduma vodilo se različitim zahtjevima koji bi bili korisni za stanovnike europskih otoka poput onog za stabilniju suradnju za tranziciju na čistu energiju. 

Europski otoci, na kojima živi više od 15 milijuna građana, mogu biti predvodnici tranzicije na čistu energiju korištenjem novih tehnologija i primjenom inovativnih rješenja.


Ovisnost o uvozu energije 

S obzirom na to da Hrvatska ima više od 1244 otoka pri čemu se mnogi suočavaju s različitim izazovima, u Programu predsjedanja poseban naglasak je dan potencijalu koji otoci mogu imati pri tranziciji na čistu energiju, priopćeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE)

Inicijativa Čista energija za EU otoke pokrenuta je 2017. tijekom malteškog predsjedanja Vijećem Europske unije, kada je Europska komisija s državama članicama potpisala političku deklaraciju (Deklaracija iz Vallette). Cilj inicijative je ubrzati tranziciju na čistu energiju na europskim otocima kako bi se pomoglo otocima da smanje svoju ovisnost o uvozu energije tako da što bolje koriste potencijal obnovljivih izvora

Kako bi olakšala proces tranzicije na čistu energiju na europskim otocima, Europska komisija je 2018. godine osnovala Tajništvo čiste energije za EU otoke, koje pruža podršku i pomoć pri pripremi projekata europskim otocima.

 

Snažnija uloga građana 

Ovaj Memorandum predstavlja važan korak u promociji projekata za ubrzanje tranzicije na čistu energije na EU otocima. Njime će se osigurati daljnja podrška otocima u pripremi njihovih strategija za proces tranzicije na čistu energiju, istodobno promovirajući sudjelovanje, angažiranje i osnaživanje uloge građana. 

Osim toga, strukturirana suradnja olakšat će uloge energetskih zajednica na otocima. 

Memorandum prepoznaje i važnost provedbe projekata usmjerenih na povećanje upotrebe obnovljivih izvora pomoću korištenja inovativnih tehnologija, razvoja čistog i održivog prometa, integracije elektroenergetskog sustava s drugim sektorima poput grijanja, hlađenja, otočnog vodenog sustava, a sukladno potražnji na otocima.