U Rijeci je otvoren Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora koji je osmišljen kao ustanova koja će raditi na poboljšanju pripravnosti i sposobnosti reagiranja svih uključenih u nacionalne ili regionalne mehanizme intervencija na Jadranu. Osnivač centra je Primorsko-goranska županija, kojoj je za aktivnosti u sklopu IPA projekta HAZADR i osnutak tog centra odobreno 328.000 eura, od kojih je 85 posto osigurano iz IPA fonda, a 15 posto financirala je županija, priopćeno je iz PGZ-a.  Za uređenje tog centra i nadzor radova potrošeno je 115.000 eura, a za njegovo opremanje još 20.000. Kako je istaknuo župan Zlatko Komadina, centar je uređen radi edukacije i razmjene iskustava, sa željom da se razvije i u centar za istraživanja i zaštitu Jadrana. Dodao je da je  Rijeka glavna hrvatska luka s mnogim terminalima, naftnim i drugima, te da na tom području ima više specijaliziranih tvrtaka koje se bave reagiranjem pri iznenadnom onečišćenju mora.