Otvoren je ovogodišnji natječaj za uglednu novinarsku nagradu 'Velebitska degenija', za najbolji novinarski rad o zaštiti okoliša. Natječaj su raspisali Izvršni odbor Zbora novinara Hrvatskog novinarskog društva za okoliš u suradnji s HEP Opskrbom, a u obzir će se uzimati radovi objavljeni u razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2020. godine. Krajnji rok za prijavu na natječaj je 28. veljače ove godine.

Ukupno četiri nagrade moći će dobiti novinari i i fotoreporteri za najbolje objavljene autorske radove, odnosno fotografiju o zaštiti okoliša u kategorijama: tisak i internet, radio, televizija i fotografija.
Svaka nagrada sastoji se od novčanog dijela (10 000 kn), diplome i plakete 'Velebitska degenija', rada akademskoga kipara Stjepana Divkovića. Nagrada će se dodijeliti u prigodi Dana planeta Zemlje, 22. travnja ove godine.
Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju redakcije, ogranci i zborovi HND-a, pojedinci i ustanove koje se bave zaštitom okoliša.

Prijave za nagradu s kratkim obrazloženjem kandidature i s najviše tri priloga po autoru i s naznakom gdje i kada su objavljeni te kopije tekstova, snimke radijskih i TV emisija i fotografije do 28. veljače trebaju se dostaviti HND-u. Sve potrebne obavijesti o natječaju mogu se pronaći na internetskoj stranici HND-a.