Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanje je pokrenulo savjetovanja o Nacrtu Prijedloga Zakona o zaštiti zraka i Nacrtu Prijedloga Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja. Prijedlog Zakona o zaštiti zraka na sveobuhvatan način uređuje pravni okvir koji će, među ostalim, omogućiti donošenje nacionalnih podzakonskih propisa u cilju provedbe svih relevantnih EU propisa kojima se regulira područje zaštite zraka.

Trgovanje emisijama

Prijedlogom Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja određuju se nadležnost i odgovornost za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, sustav trgovanja emisijama i dr. 

Valja naglasiti kako su e-Savjetovanja otvorena 30 dana (do 10. srpnja) tijekom kojih zainteresirana javnost može postavljati pitanja i dobiti pojašnjenja od ministarstva. Više o ovoj temi moguće je pročitati OVDJE.