MZOIP je raspisao natječaj za izvođače radova na gradnji centra za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibeniku. Gradnja centra procijenjena je na 180 milijuna kuna. Kraj natječaja očekujemo krajem godine nakon čega kreće gradnja centra. CGO Bikarac će povećati razinu zaštite okoliša za stanovnike Šibensko-kninske županije.
"Ove godine otvorit će se dva centra za gospodarenje otpadom, a tri će se prijaviti za EU sufinanciranje. U centrima za gospodarenje otpadom otvorit ćemo 650 zelenih radnih mjesta, a još oko 950 bit će otvoreno u tvrtkama i obrtima koji će ih opsluživati. Planiramo gradnju 13 centara vrijednih oko 5 milijardi kuna“ – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović povodom današnjeg raspisivanja javnog natječaja za izvođače radova na gradnji CGO-a Bikarac. Centrom će upravljati tvrtka Bikarac Centar za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije koja je raspisala javni natječaj za drugu fazu radova. Otvorenje centra očekuje se koncem 2017. U Bikarcu će se obrađivati otpad s područja Šibensko-kninske županije u kojoj živi 109.375 stanovnika, priopćeno je iz MZOIP-a.