U Banjolama je sredinom lipnja otvoreno Reciklažno dvorište Kamik. Vrijednost projekta je nešto više od 3,9 milijuna kuna, objavljeno je na stranicama Općine Medulin

Svrha projekta je povećanje stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište

"Rezultat ovoga projekta zasigurno će biti manja količina odloženog otpada na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun, koji je, nažalost, u posljednje dvije godine uzrokovao mnogo problema u našoj općini, ali upravo zahvaljujući ovakvim projektima mi se aktivno uključujemo u rješavanje tog problema i zbog smanjene količine otpada koji će se odlagati na ŽCGO Kaštijun izravno će i zaštita okoliša, ali i kvaliteta života u Općini Medulin, biti na puno višoj razini", naglasio je načelnik Općine Medulin Goran Buić.