Mjere s ciljem suzbijanja pandemije koje su utjecale na cestovni promet također su imale najveći utjecaj na smanjenje koncentracije dušičnog dioksida i smanjenje broja smrtnih slučajeva. Tako stoji u novoj studiji koju su objavili Copernicus - Služba za nadzor atmosfere (CAMS) i Londonska škola za higijenu i tropsku medicinu (LSHTM).

Naime, CAMS koja se odvija u sklopu Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze u ime Europske komisije i uz financiranje Europske unije, upravo je objavio doprinos studiji o razinama onečišćenja zraka u Europi tijekom prvih mjeseci pandemije, u proljeće i rano ljeto 2020. godine. Recenzirani istraživački rad koji vodi LSHTM, uz doprinose CAMS-a i drugih vodećih ustanova, ispituje kvantitativne učinke smanjenja razina onečišćenja i prvi put kvantitativno uspoređuje utjecaj različitih mjera mjera koje su poduzete. Nalazi potvrđuju ranije procjene da je smanjenje onečišćenja rezultiralo stotinama izbjegnutih smrtnih slučajeva zbog onečišćenja okoliša u europskim gradovima.


Rezultati studije

Najvažniji nalazi iz studije su sljedeći:
• utjecaj koje su različite mjere politike imale na kvalitetu zraka značajno se razlikovao među poduzetim mjerama
• mjere koje ograničavaju svakodnevni život, poput zatvaranja škola i radnih mjesta (tzv. lockdown) imale su najveće učinke na razinu onečišćenja
• znanstvenici procjenjuju ukupno više od 800 izbjegnutih smrtnih slučajeva zbog toga što je u to vrijeme kvaliteta zraka bila poboljšana kao posljedica mjera za ograničavanje širenja koronavirusa.

Znanstvenici uključeni u studiju procijenili su povezanost između različitih mjera i smanjenja glavnih onečišćivača, uključujući NO2, ozon i fine čestice PM2,5 i PM10 u 47 velikih europskih gradova i povezanu kratkoročnu smrtnost tijekom početka pandemije u Europi (veljača - srpanj 2020. godine). 


Pomoć za osmišljavanje strategija za suzbijanje onečišćenja

Glavni nalaz istraživanja bio je da se ishod značajno razlikovao među različitim intervencijama. Na primjer, zatvaranje škola i radnih mjesta, otkazivanje javnih događanja i zahtjevi za ostankom kod kuće imali su najveće učinke na smanjenje razine NO2. S druge strane, ograničenja unutarnjeg i međunarodnog putovanja pokazala su mali utjecaj na lokalnu razinu onečišćenja zraka.  

Važno je da je studija kvantificirala promjene u preranim smrtima zbog kratkoročnih promjena u onečišćenju zraka u svim gradovima. Koristeći uočene promjene u dnevnim koncentracijama proučavanih onečišćujućih tvari, u kombinaciji s procjenom izloženosti ljudi, procjenjuje se da je ukupno izbjegnuto više od 800 smrtnih slučajeva. Pri tome su Pariz, London, Barcelona i Milano bili među prvih šest gradova s najvećim brojem izbjegnutih smrtnih slučajeva.

Istodobno, španjolski, francuski i talijanski gradovi imali su najveće smanjenje koncentracije NO2, za 50 - 60% tijekom tog razdoblja, a taj je onečišćivač značajno smanjen u cijeloj Europi. Smanjenje za ostale onečišćujuće tvari bilo je manje izraženo. To je očekivano jer se oko polovice emisija NO2 stvara u cestovnom prometu, a on je bio značajno pogođen mjerama. S druge strane, on značajnomanje doprinosi ukupnim emisijama ostalih proučavanih onečišćujućih tvari.

Spomenuto istraživanje koristilo je podatke s površinske razine koje je pružio CAMS koristeći skup regionalnih modela kvalitete zraka kako bi se usporedile koncentracije glavnih onečišćivača dobivene s dva scenarija specifičnih emisija onečišćujućih tvari. Pri tome prvi odgovara uobičajenim uvjetima, a drugi detaljnoj procjeni emisija koja proizlazi iz stvarnih mjera poduzetih tijekom prvog 'lockdowna', što se razlikuje za svaku zemlju, svaki dan i za svaki od glavnih sektora djelatnosti (cestovni promet, industrija itd.).

Vodeći znanstvenici za studiju koristili su taj jedinstveni skup podataka o onečišćenju zraka iz CAMS-a i napredni metodološki pristup za procjenu pojedinačnih intervencija politike u svakom gradu i njihovih učinaka na smanjenje razine onečišćenja. Iako su učinci očekivano varirali, primijećeno je značajno smanjenje NO2, i u manjoj mjeri, finih čestica PM2,5 i PM10 u područjima koja su nametnula strože mjere zatvaranja, objavio je CAMS.