Globalna razina ugljičnog dioksida u atmosferi i dalje je na rekordnim razinama. Prema  podacima Svjetske meteorološke organizacije (WMO) posljednji je puta razina ugljičnog dioksida nalik današnjoj bila prije tri do pet milijuna godina. Tada je temperatura zraka globalno bila 2 ° C do 3 ° C toplija, a razina mora deset do 20 metara više nego sada. 

Znanstvenici tvrde da su nedavne i trajne blokade zbog koronavirusa smanjile emisije mnogih zagađivača i stakleničkih plinova, ali primjećuju da utjecaj na ukupne koncentracije ugljičnog dioksida nije veći od promjene iz godine u godinu. 

UN-ovo meteorološko tijelo reklo je da je globalni prosjek koncentracija ugljičnog dioksida u 2019. godini probio prag od 410 dijelova na milijun (ppm), a rast se nastavlja i 2020. godine. 

Probijeni plafon

Glavni tajnik WMO-a, profesor Petteri Taalas, rekao je: „Probili smo globalni prag od 400 dijelova na milijun 2015. I samo četiri godine kasnije, prešli smo 410 ppm.“ Takva stopa rasta nikada nije viđena u povijesti naših zapisa. Pad emisija povezan sa zaključavanjem ekonomija samo je mali trag na dugoročnom grafikonu. "

Trebamo kontinuirano izravnavanje krivulje. „Pandemija Covid-19 nije rješenje za klimatske promjene. Međutim, pruža nam platformu za održivije i ambicioznije klimatsko djelovanje za smanjenje emisija na neto-nulu potpunom transformacijom naših industrijskih, energetskih i prometnih sustava. Nema vremena za gubljenje. ", kaže Taalas, objavljuje Energy live news.