Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Dobivenim sredstvima može se financirati prirodna i umjetna obnova šuma, njega šuma i njihova zaštita od štetnih organizama i požara te, među ostalim, održavanje izvora, bunara i cisterni. 

Pravo podnošenja prijave za financiranje imaju privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika. 

Pravilno gospodarenje

 

"Mi ne skrbimo samo o državnim šumama nego pomažemo i privatnim šumoposjednicima da očuvaju svoje šume. Privatne šume u Hrvatskoj čine četvrtinu ukupnih šumskih područja naše zemlje i važno je s njima pravilno gospodariti. I zato dajemo novac za njegu šuma, pošumljavanja neobraslih šumskih površina i sanacija oštećenih šuma, uključujući trošak šumskih sadnica. Iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma osigurali smo pet milijuna kuna, a bude li potrebno taj iznos ćemo i povećati", izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić

Javni poziv je otvoren do 15. prosinca, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.