Petrokemija je od Ministarstva zaštite okoliša i energetike dobila Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta Okolišne dozvole. Na temelju tih izmjena u postojećoj okolišnoj dozvoli usklađene su promjene koje su u tvrtki nastale izdvajanjem određenih elemenata zaštite okoliša (Deponija fosofgipsa i Sekcije neutralizacije) u novu tvrtku DE-FOS sa sjedištem u Kutini. Istodobno je određen novi vremenski okvir provedbe tehničko-tehnoloških rješenja i mjera koji će za posljedicu imati potpuno usklađivanje tvrtke sa zakonima, propisima i graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u okoliš.

Istodobno će donošenje spomenutog rješenja Petrokemiji omogućiti nastavak optimiranja poslovnih procesa i restrukturiranja poslovanja izvijestila je tvrtka koristeći servis OTS HINA-e.