Hrvatska delegacija predvođena pomoćnikom ministra za klimatske aktivnost Igorom Čižmekom sudjeluje u Tirani na 20. Konferenciji ugovornih stranaka Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja, Barcelonske konvencije. Na Konferenciji će se usvojiti niz odluka važnih za unaprjeđenje zaštite morskog okoliša i obalnog područja te održivo upravljanje postojećim prirodnim resursima u Sredozemlju. Mediteranski akcijski plan (MAP) Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) prvi je u nizu programa regionalnih mora osnovan 1975. godine s ciljem osiguranja kvalitetnijeg života stanovnicima zemalja koje okružuju Sredozemno more te uspostavljanja i osnaživanja međusobne suradnje i usuglašavanja strategije upravljanja zajedničkim prirodnim bogatstvima. 
Zaštita okoliša, promicanje modela održivog upravljanja i koordinacija suradnje među mediteranskim zemljama u fokusu je njegovog djelovanja, a pravnu osnovu MAP-a predstavlja 1976. godine donesena Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja, Barcelonska konvencija. Od početaka osnivanja MAP-a do danas, Hrvatska aktivno sudjeluje u svim aktivnostima MAP-a te provedbi Barcelonske konvencije i njenih pratećih protokola. Vezano za aktivnosti na nacionalnoj razini u prethodnom dvogodišnjem razdoblju, na sastanku je od strane hrvatske delegacije istaknuto kako je u rujnu ove godine ratificiran Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja. Ratifikacijom navedenog protokola dodatno je na nacionalnoj razini unaprijeđeno zakonodavstvo koje definira sprječavanje, smanjivanje i kontrolu onečišćenja nastalih od istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja. U kontekstu primjene „ekosustavnog pristupa“ Hrvatska priprema Strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Usvajanjem Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem RH u rujnu ove godine od strane Vlade RH, Hrvatska je završila prvi ciklus obveza u odnosu na Okvirnu direktivu o morskoj strategiji. Navedeni Program mjera Strategije predstavlja sveobuhvatni i integralni dokument usklađen sa sektorskim politikama, EU direktivom te regionalnim pristupam kroz Barcelonsku konvenciju. Na Konferenciji u Tirani, Hrvatska je istaknula i aktualni problem prekograničnog onečišćavanja hrvatske obale morskim otpadom prekograničnog porijekla. Istaknuto je da ovaj problem zahtijeva intenziviranje napora na regionalnoj razini s ciljem jačanja kapaciteta i poticanja aktivnosti na primjeni već postojećih i dogovorenih obveza definiranih kroz UNEP/MAP-ov Regionalni plan gospodarenja morskim otpadom na području Mediterana koji je usvojen od strane ugovornih stranaka Barcelonske konvencije na njihovoj 18. Konferenciji 2013.g. temeljem članka 15. Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu. Hrvatska je spremna za daljnje bilateralne i multilateralne dogovore i sporazume u cilju pronalaženja rješenja za ovaj problem, priopćeno je iz MZOIE-a.