Toplana Valjevo će nakon sezone grijanja biti obnovljena te će umjesto mazuta koristiti ekološki prihvatljiviji plin, javlja, među ostalim, Ministarstvo zaštite okoliša Srbije. Tako će se u velikoj mjeri smanjiti onečišćenje zraka u tome gradu.  

Ministrica zaštite okoliša Srbije Irena Vujović prilikom jučerašnjeg obilaska ove toplane istaknula je kako će to ministarstvo podržati ovaj projekt s približno 5,1 milijun kuna (80 milijuna dinara). 

"Kad se završe svi radovi, uključujući i toplovod, stvorit će se uvjeti da se na gradsku toplanu priključe Zavod za javno zdravstvo, Nacionalna služba za zapošljavanje i Povijesni arhiv, ali i manji objekti u blizini. Očekujem da će već u sljedećoj sezoni grijanja građani Valjeva udisati primjetno čišći zrak", izjavila je.