Tijekom 2018. godine pojedini dijelovi hrvatskog plinskog transportnog sustava ponovno su bili predmet nadzora provođenja mjera zaštite i praćenja stanja okoliša. Tako je Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike u 2018. godini provela 15 nadzora na 19 magistralnih plinovoda. Predmet nadzora, između ostaloga, bilo je provođenje mjera zaštite tla, zraka, voda, flore i faune, a rezultati su pokazali kako nije bilo nikakvih nepravilnosti u radu. Drugim riječima, inspekcijskim nadzorima je utvrđeno kako se provode mjere propisane rješenjima nadležnog ministarstva, a koja su izdana usvajanjem studija utjecaja za okoliš za spomenute plinovode. Takav je rezultat potvrda je ispravnosti sveobuhvatnog pristupa pitanjima zaštite okoliša, što uključuje i provođenje niza preventivnih mjera, izvijestio je Plinacro.