U Bjelovaru je počela izgradnja novog reciklažnog dvorišta koje će se nalaziti na odlagalištu otpada Doline. Vrijednost projekta iznosi 6,6 milijuna kuna, dok je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) dodijelio bespovratnih 4,5 milijuna kuna. Radove izvode Hidroregulacija, Tehnix, te Rotor, objavljeno je na stranicama Grada Bjelovara. Reciklažnim dvorištem upravljat će bjelovarski Komunalac. 


Sortirnica i kompostana

Direktorica Tehnološkoga parka Bjelovar i voditeljica projekta Ivana Jurković Piščević na prošlotjednoj konferenciji istaknula je da su radovi u tijeku i trajat će do siječnja 2020. godine. 

Zamjenik gradonačelnika Bjelovara Igor Brajdić je napomenuo kako je taj projekt dio budućeg Centra za recikliranje otpada, a činit će ga još i sortirnica te kompostana koje su trenutačno u fazi projektiranja. 

Izgradnjom drugog reciklažnog dvorišta u gradu, Bjelovar je ispunio i zakonsku normu. Naime, jedinica lokalne samouprave koja ima više od 3 000 stanovnika dužna je imati najmanje jedno reciklažno dvorište, a potom još po jedno na svakih sljedećih 25 000 stanovnika.