Predstavljanjem koncepta Informacijsko-edukativnog centra Diverterra završen je projekt „Jačanje uloge Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti“ Projekt koji će pridonijeti osvješćivanju javnosti i informiranju u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti svečano je zatvoren u Kući Europe u Zagrebu. Jednogodišnji projekt rezultirao je izradom programa rada i definiranja tehničkih rješenja za organizaciju, uspostavu, opremanje i promociju budućeg Informacijsko – edukativnog centra Diverterra u navedenim područjima s ciljem informiranja i edukacije djece predškolskog i školskog uzrasta te opće javnosti. Kao ključni rezultati projekta predstavljeni su koncept budućeg Infocentra zaštite okoliša i prirode Diverterra (stacionarna komponenta), te tzv. virtualni muzej (mobilna komponenta). „Ovim projektom, odnosno realizacijom IEC Diverterre, na jednome će se mjestu objediniti teme zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti. Iste će se predstaviti korištenjem najboljih dostupnih tehnologija za obradu i prezentaciju tema, prateći aktualne svjetske spoznaje. Iako je planirano da stacionarna komponenta Diverterre, kojoj je pružena podrška Ministarstva za zaštitu okoliša i energetiku, Grada Zagreba, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje bude uspostavljena u Zagrebu, dio prezentacijskog sustava bit će mobilan što će omogućiti edukatorima da dio programa prezentiraju i demonstriraju u svim krajevima  Hrvatske. Tako će na izuzetno zanimljiv, ali i poučan način, predškolskim i školskim uzrastima predmetne teme biti približene i kroz virtualni muzej prilagođen korištenju na terenu - u dječjim vrtićima i školama.“, pojasnila je dr.sc. Ivana Gudelj, ravnateljica HAOP-a. Tijekom implementacijskog perioda, zajednica izvoditelja zajedno s tematskim stručnjacima izradila je koncept, prezentacijski i edukativni program budućeg IEC Diverterra, razvila prikladne pakete edukativnih aplikacija iz predmetnih tema te definirala način prezentacije i trenutno najmodernije prikladne prezentacijske alate, opremu i tehnologiju. Uz primjenu ovakvih tehnologija, IEC Diverterra će biti iskorak u dosadašnjoj praksi interpretacije navedenih tema. Inicijator projekta je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, a projekt je provela zajednica izvoditelja Span, Ekonerg, Manjurga d.o.o. , Novena d.o.o. i IMAGINATION:FIRST GmbH. 
„Sadržaj branda Diverterra je zanimljiva priča o Hrvatskoj, maloj zemlji iznimne bio i geo raznolikosti što će biti predstavljeno kroz istoimeni IEC. Cilj je predočiti izazove suvremenog načina života, njihov utjecaj na iznimne vrijednosti naših karakterističnih ekosustava, uzroke i posljedice klimatskih promjena, te zorno prikazati ulogu i moć pojedinca, ali i moć zajednice u nošenju s njima“, dodao je Krešo Troha, voditelj projekta za zajednicu izvođača. Projekt vrijedan 270.000,00 eura (90% ugovorenog iznosa financirano je iz programa Prijelazni instrument, a 10% predstavlja nacionalno sufinanciranje), proveden je temeljem Ugovora o uslugama unutar programa Prijelaznog instrumenta Europske unije za Hrvatsku, a provedba projektnih aktivnosti trajala je 12 mjeseci, od siječnja 2017. do siječnja 2018.