Kako je priopćeno iz WWF-a, organizacija  pozdravlja ishod današnjeg glasovanja Europskog parlamenta na Izvještaj o provedbi Strategije o biološkoj raznolikosti EU – europske strategije da se zaustaviti gubitak prirode do 2020. Čak 692 člana Europskog parlamenta dalo je pozitivan glas, što ističe važnost Direktive o pticama i Direktive o staništima, kao i potrebu da ih se u potpunosti provodi. U svom izvještaju, Europski parlament protivi se mogućoj reviziji direktiva o pticama i staništima, tvrdeći „da bi to rezultiralo oslabljenom zakonskom zaštitom i financiranjem, da bi bilo loše za ljude, prirodu i gospodarstva“. 
Direktive smatraju dovoljno fleksibilnima da gospodarski razvoj i zaštita prirode mogu zajedno, ruku pod ruku. U skladu sa stavom WWF-a i drugih nevladinih udruga i, Parlament sada traži više odgovarajućih mjera upravljanja i zaštite prirode, kao i dovoljno financiranje i usklađenost s politikama EU, kao što su poljoprivreda i energija, čime bi se postigao oporavak vrsta i staništa do 2030. godine.