Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pokrenulo je projekt izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama. Tim povodom predstavljen je projekt Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i prirode za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama koji je pokrenut 17. svibnja ove godine, a provodit će se do 17. studenoga sljedeće godine. Svrha ovog projekta s proračunom od 770.000 EUR je izrada nacrta nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu i nacrta Akcijskog plana. Zamjenik ministra Mario Šiljeg istaknuo je da Hrvatska nije imuna na klimatske promjene te je detektirana izuzetna osjetljivost na promjenu razine mora povijesnih jezgri gradova kao što su Nin, Zadar, Šibenik, Split, Stari Grad ili Dubrovnik. Dolina rijeke Neretve je također izuzetno osjetljiva na porast razine mora, koji uz štetne učinke preusmjeravanja vodnog hidropotencija u Bosni i Hercegovini radi energetskog iskoristavanja vode mogu uskoro dovesti u pitanje poljoprivrednu proizvodnju doline. Projekt će pomoći u definiranju ranjivih sektora, procjeni utjecaja i prioritetnih mjera i aktivnosti potrebnih za prilagodbu u sektorima izloženim klimatskim promjenama. Ovo će pomoći u donošenju odluka o potrebnim koracima i investicijama kako bi se društvo što bolje prilagodilo klimatskim promjenama koje već jesu prisutne i koje se očekuju. Informacije o projektu i aktivnostima projekta, radionicama, objavljivat će se na web-stranici projekta www.prilagodba-klimi.hr, gdje će i radne verzije dokumenata nacrta nacionalne Strategije i Akcijskog plana biti dostupni za komentare zainteresiranih stručnjaka i javnosti. Projekt je financiran kroz Prijelazni instrument Europske unije za Hrvatsku, a provodi ga Eptisa Adria d.o.o. i tim vodećih hrvatskih stručnjaka.