Europska komisija je početkom tjedna predložila nova pravila za poticanje i olakšavanje ponovne upotrebe vode u EU za navodnjavanje u poljoprivredi. Nova pravila će pomoći poljoprivrednicima da najbolje iskoriste nepitku otpadnu vodu, ublažujući nestašicu vode, štiteći okoliš i potrošače. Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu tretirane otpadne vode iz postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda pokrivaju mikrobiološke elemente (na primjer, razina bakterija E. coli) i rutinski nadzor kvalitete takve vode. Time se omogućuje da poljoprivrednici imaju pristup održivoj opskrbi vodom koja je sigurna za navodnjavanje. Čak u trećini zemalja EU potražnja za vodom je veća od dostupnih količina tijekom cijele godine, a njeno ponovno korištenje u EU danas je daleko ispod realnih mogućnosti. Uz to, nepredvidivi vremenski obrasci, uključujući i teške suše, također imaju negativne posljedice na količinu i kvalitetu slatke vode. Nova pravila koja omogućuju najbolje iskorištavanje nepitke, otpadne vode omogućit će i uštedu troškova u gospodarstvu i zaštiti okoliša uspostavom novih opskrbnih izvora. Prijedlog je dio programa Komisije za 2018. godinu, koji slijedi akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo, čime se nadopunjuje trajna modernizacija europskog gospodarstva i poljoprivrede te postizanje ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena. Javnost će imati pristup informacijama na internetu o praksi ponovnog korištenja vode u svim državama članicama.