„U ekološku mrežu Natura 2000 uvršteno je više od 36% kopnenog područja Hrvatske. Svaki treći hektar odnosi se upravo na poljoprivredna zemljišta. Izuzetno je važno osigurati proizvodnju uz istovremenu zaštitu ugroženih vrsta. S tim ciljem usko surađujemo s Ministarstvom poljoprivrede te je izrađen prijedlog poljoprivredno-okolišnih mjera koje će biti ugrađene u Plan ruralnog razvoja Republike Hrvatske.“ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na konferenciji kojom je započeo ovogodišnji dm Green City Project. Cilj projekta, kojemu je pokrovitelj MZOIP, je uključivanje i edukacija građana o važnosti očuvanja okoliša i održivom razvoju. Projekt temom prati UN-ovu Međunarodnu godinu, a ove godine to je obiteljska poljoprivreda. Zmajlović je istaknuo da očuvanje staništa te ugroženih biljnih i životinjskih vrsta uvelike ovisi upravo o aktivnostima na poljoprivrednim zemljištima. „Cilj Nature nije zaustaviti ljudske aktivnosti nego odrediti parametre prema kojima se one mogu obavljati uz istodobnu zaštitu postojećih rijetkih biljaka i životinja. To je primjer sinergije poljoprivredne proizvodnje i zaštite okoliša. Omogućava se razvoj, potiče ekološka proizvodnja, a istovremeno štite ugrožene vrste.“ – naglasio je Zmajlović. Ministarstvo okoliša prepoznalo je važnost kvalitetne pripreme mjera kojima će se osigurati zaštita vrsta na poljoprivrednim zemljištima te su u okviru Projekta integracije u EU Natura 2000 angažirani međunarodni stručnjaci za podršku u izradi i provedbi konkretnih poljoprivredno-okolišnih mjera za očuvanje bioraznolikost. Vrijednost projekta je 7,6 milijuna kuna. U sklopu projekta osnovana je i Radna skupina za poljoprivredno-okolišne mjere u čijem radu su osim predstavnika Ministarstva okoliša i Ministarstva poljoprivrede sudjelovali predstavnici svih ostalih relevantnih institucija te je izrađen završni nacrt poljoprivredno-okolišnih mjera. Definirane su konkretne mjere poput održavanja biološki vrijednih staništa košnjom ili ispašom, gospodarenja zemljištem na način prilagođen potrebama ugroženih vrsta koje obitavaju na tim površinama, održavanja prirodnih živica i rubova oranica, i slične mjere koje podupiru održivu poljoprivredu. Završni nacrt poljoprivredno-okolišnih mjera u prosincu 2013. godine predan je Ministarstvu poljoprivrede kako bi se iste ugradile u Program ruralnog razvoja RH, a na osnovu tog programa poljoprivrednicima koji pristanu dobrovoljno provoditi navedene mjere na svojim površinama osigurat će se poticaji iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Dm Green City Project trajat će do lipnja, a tijekom četiri mjeseca održat će se brojne ekološke akcije, radionice i edukativni programi za građane. Provest će se i natječaj na kojemu će se izabrati obiteljsko-poljoprivredna gospodarstva čijim će ekološkim proizvodima tvrtka dm pružiti marketinšku podršku, a projekt će završit dodjelom nagrada ekološki angažiranim pojedincima, kompanijama i organizacijama, priopćeno je iz MZOIP-a.