Sud Europske unije je presudio da Poljska između 2007. - 2015. godine nije ispunila norme u kvaliteti zraka. Poljska je prešla graničnu vrijednost koncentracije čestica u zraku promjera manjim od 10 μm (PM10), čiji je godišnji prosjek za sve države članice 40 μg/m3 i 50 μg/m3 dnevno. Dnevna granica se može preči 35 puta u godini, no Poljska je u navedenom periodu kontinuirano prelazila tu granicu u 35 zona (od 46), a godišnju granicu u devet zona. Sud je naglasio kako planovi Poljske za smanjenje onečišćenja su neučinkoviti i neće poboljšati kvalitetu zraka prema europskim standardima u razdoblju između 2020. - 2024. godine. Tako su Poljska i Bugarska jedine države članice koje su proglašene krivim za lošu kvalitetu zraka. Međutim, postoji mogućnost da i druge zemlje završe na sudu, za iste optužbe, a to su: Češka, Njemačka, Francuska, Španjolska, Italija, Mađarska, Rumunjska, Slovačka i Velika Britanija. Za sada, granicu u kvaliteti zraka su prešle 23 države članice, objavio je Warsaw Business Journal.