Kako je priopćeno iz Agencije za zaštitu okoliša, pokrenut je Portal sprječavanja nastanka otpada koji je napravljen u sklopu projekta Plan razvoja sustava za sprječavanje nastanka otpada te informiranja i razmjene dobre prakse u okviru Programa "Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj".
Spomenuti projekt proveden je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Svrha Portala sprječavanja nastanka otpada je doprinos ostvarenju ciljeva sprječavanja nastanka otpada razmjenom informacija o projektima, odnosno aktivnostima sprječavanja nastanka otpada i sustavnim praćenjem mjera i aktivnosti sprječavanja nastanka otpada. S obzirom na definiranu svrhu, na ovom Portalu sprječavanja nastanka otpada dostupne su informacije o mogućnostima, različitim načinima, mjerama i aktivnostima na području sprječavanja otpada, koje posjetiteljima mogu pomoći za planiranje vlastitih aktivnosti u pogledu sprječavanja nastanka otpada, priopćeno je iz Agencije za zaštitu okoliša.