Glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izvijestila je da je u razdoblju 6. - 8.5.2009. godine u okviru procesa pregovora za poglavlje 27. - 'Okoliš', Stručna procjeniteljska misija Europske komisije boravila u Hrvatskoj s ciljem upoznavanja s institucionalnom strukturom i administrativnim kapacitetima za provedbu pravne stečevine Europske unije u sektoru Okoliš. Misija je pohvalila stručnost ljudi koji rade na poslovima zaštite okoliša i do sada obavljene poslove te istaknula da bi broj zaposlenih na tim poslovima trebalo povećati. Naglasak misije bio je na tri sektora: procjeni utjecaja na okoliš, odnosno strateškoj procjeni utjecaja, vodnom gospodarstvu i zaštiti prirode. Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva predstavili su cjelokupnu institucionalnu strukturu za sektor Okoliš, nadležnosti, međusobnu i suradnju državnih i lokalnih tijela vlasti u području zaštite okoliša, a osobito vezano za inspekcijske poslove.