U općini Sukošan pokraj Zadra početkom ovog tjedna počelo je postavljanje prvog od tri suvremena C-band Doppler meteorološka radara kojima će po prvi puta u povijesti hrvatski dio Jadranske obale biti pokriven radarskim mjerenjima, čime će se povećati sigurnost ljudi i dobara na moru i uz njega. 

Postavljanje meteorološkog radara na lokaciji Debeljak dio je Projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u Hrvatskoj (METMONIC), kojeg provodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i kojim će se osigurati potpuna pokrivenost kopna i teritorijalnog mora Hrvatske meteorološkim te oceanografskim mjerenjima. 

"METMONIC je najambiciozniji od tri strateška projekta modernizacije koje provodi DHMZ i kojima ćemo značajno osuvremeniti rad i poboljšati kvalitetu naših proizvoda i usluga. Modernizacijom prizemnih meteoroloških postaja te uspostavom suvremene mreže radarskih postaja, meteorološko-oceanografskih plutača i sustava za daljinska visinska mjerenja omogućit će se kontinuirano praćenje vremena, klime i klimatskih promjena te povećati mogućnosti upozoravanja na opasne vremenske pojave. Kvalitetni i pravovremeni meteorološki podaci unaprijedit će sustave ranog upozorenja, povećati sigurnost i očuvati ljudske živote i dobra na moru i kopnu, pridonijeti zaštiti prirode te održivom gospodarskom razvoju", istaknula je glavna ravnateljica DHMZ-a Branka Ivančan-Picek.

 

Oborine u oblaku 

Nakon postavljanja meteorološkog radara na uzvisini u naselju Debeljak počinje testni rad te se do kraja travnja očekuje dostupnost meteoroloških radarskih podataka svim korisnicima, što će pridonijeti i sigurnijem odvijanju pomorskog, zračnog i cestovnog prometa, izvijestio je DHMZ.

"Meteorološki radari u stvarnom vremenu omogućavaju praćenje opasnih oluja te bez radara nema moderne rane najave opasnih vremenskih nepogoda. Radar koji se postavlja na Debeljaku, kao i oni na svim ostalim lokacijama meteoroloških radarskih centara, suvremeni su C-band Doppler meteorološki radari koji će osim podataka o rasprostranjenosti naoblake iz koje se očekuje oborina, pružati i informacije o očekivanom intenzitetu oborine na tlu, podatke o brzini i smjeru vjetra te akumuliranoj količini oborine na tlu za određeno razdoblje i područje. Ujedno će biti dostupni i podaci o samoj vrsti oborine u oblaku (snijeg, susnježica, kiša ili tuča) te vertikalnim strujanjima unutar oblaka", objasnio je voditelj projekta METMONIC Stjepan Ivatek-Šahdan

Početkom ove godine pušten je u operativni rad novi meteorološki radar na lokaciji Gradište u Vukovarsko-srijemskoj, a trenutačno je u tijeku testni rad na lokaciji Bilogora u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. 

U svibnju kreće postavljanje radarskih uređaja u Istri na lokaciji Goli kraj Labina, dok su na lokacijama Uljenje na Pelješcu i Puntijarka na Medvednici počeli građevinski radovi. 


Veća točnost 

"Moderna meteorološka služba danas je nezamisliva bez radarskih podataka, a u budućnosti možemo očekivati daljnji razvoj inovativnih alata koji će koristiti te podatke. Bitno je napomenuti kako se uvrštavanjem radarskih mjerenja u analitičke i prognostičke modele očekuje veća točnost kratkoročnih vremenskih prognoza", objavljeno je na stranicama DHMZ-a

Projekt METMONIC se provodi uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva regionalnog razvoja i projekata Europske unije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Ukupna procijenjena vrijednost tog projekta iznosi približno 343,9 milijuna kuna, od čega 85 posto financira Europska unija sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 posto Republika Hrvatska kroz FZOEU.