U Zadru je popisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Projekt CGO Biljane Donje vrijedan je 377,3 milijuna kuna. Iz Kohezijskog fonda Europske unije osigurano je 70,65% sredstava potrebnih za gradnju centra, 19,35% osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 10% Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac. Postupak dodjele bespovratnih EU sredstava provelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za projekt CGO Biljane Donje u tijeku je više postupaka javne nabave, od kojih je najveći za projektiranje i radove. Očekuje se da će se ugovor s izvođačem radova potpisati u prvom kvartalu 2017. „Centri za gospodarenje otpadom dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpada. U njima će se obrađivati nerazvrstani dio otpada. Međutim, centri moraju biti dimenzionirani na način da uvažavaju preuzete EU obveze u pogledu gospodarenja otpadom. Treba uvažiti činjenicu da Hrvatska do 2020. mora odvojeno prikupljati 50% otpadnog papira, stakla, plastike i metala. Stoga je važno da u fokusu bude odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje što je glavni cilj Plana gospodarenja otpadom 2016.-2022. kojeg planiramo usvojiti do konca ove godine“ – istaknuo je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović. Plan će, dodao je ministar, omogućiti da Hrvatska uspostavi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom u kojem će odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje biti u prvom planu. U takvom sustavu svoje mjesto naći će i centri za gospodarenje otpadom, ali na način da se poštuje hijerarhija gospodarenja otpadom i načela kružnog gospodarstva.