Tvrtka Komunalac Požega potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o sufinanciranju izgradnje i opremanja kompostane na lokaciji Vinogradine. 

Cilj tog projekta je, javlja Komunalac Požega, povećanje kapaciteta za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada u Hrvatskoj kako bi se pridonijelo unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. 

Vrijednost projekta je nešto više od 7,5 milijuna kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi približno šest milijuna kuna. Pritom iznos bespovratnih sredstava iznosi oko tri milijuna kuna, tj. 50 posto od ukupno prihvatljivih troškova.