Nakon provedene javne nabave, potpisan je ugovor za izradu materijala za ostvarivanje vidljivosti projekta uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (RAO) u osnivanju s tvrtkom Studio Grozić. 

"Cilj izrade materijala za ostvarivanje vidljivosti projekta je pružiti potpune i točne informacije o projektu uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a u osnivanju, što znači dodatno povećati transparentnost i informiranost javnosti jasnim i nedvosmislenim, stručnim i znanstveno potkrijepljenim podacima u foto, video, animiranoj, grafičkoj i prezentacijskoj formi", objavljeno je na stranicama Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Posebna pozornost posvećena je zaštiti okoliša i svim sigurnosnim čimbenicima projekta te njihovom prikazu kroz klasičnu i animiranu grafiku, a posebice za one koji se ne mogu prikazati klasičnim tehnikama snimanja. 

U svrhu sustavnog informiranja javnosti na temu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, potrebno je javnosti približiti postupke koji prethode zbrinjavanju radioaktivnog otpada, tj. uspostavi Centra za zbrinjavanje RAO.