Otprilike 6.000 Slovenaca će zahvaljujući angažmanu njihove Udruge za zaštitu potrošača podići skupnu tužbu protiv Volkswagena radi mućkanja sa softverom za emisije ispušnih plinova u nekim dizelašima. Slovenci su se u tom procesu udružili s hamburškim fondom Financialrights koji će snositi rizik poraza na sudu. No, Hrvatska, koja bi imala itekako više razloga tužiti VW jer je, čini se, više od 30.000 automobila sporno, u tužbu neće ići, jer država na to ne "trza", a potrošačke udruge su tako financijski slabe da si ne mogu priuštiti niti softwersko rješenje za prijavu takvih slučajeva. Jutarnji list piše da je predsjednik najjačeg hrvatskog Društva za zaštitu potrošača Igor Vujović rekao da trenutno imaju budžet od 300.000 kn i dva zaposlena, prostorije koje društvo koristi su nestale u požaru, a tom prilikom je uništeno i pet novih kompjutora, cijela dokumentacija i arhiva. Od devet potrošačkih udruga koliko ih je registrirano, aktivne su samo četiri. Slovenska udruga koja je krenula u pravnu bitku s druge strane ima 17 zaposlenih, pravnike i izdašnu pomoć države. Hrvatska pak ne raspisuje natječaje za sufinanciranje projekata na kojem bi potrošačke udruge mogle sudjelovati.