Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar je donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini. 

Poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva te ujednačavanjem komunalnog standarda smatraju se aktivnosti na projektima koji će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga te aktivnosti na projektima kako bi se podigla razina javnih usluga i veća kvaliteta življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

 

Uređenje javne rasvjete 

MGIPU ističe kako su prihvatljivi podnositelji zahtjeva jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti). 

Prihvatljive aktivnosti koje se provode u ovoj godini su izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture. Zatim, ugradnja uređaja komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave. 


Indeks razvijenosti 

Prihvatljiva aktivnost je, među ostalim, nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja. 

Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja po korisniku može iznositi 400 000 kuna s PDV-om, javlja MGIPU. Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog podnositelja. 

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva.